top of page

ФОТОАЛЬБОМ  ЭЛЬМ ДЕНДИ

ДЕТИ КАРУЗО:

Юный Чемпион России, Чемпион России, Чемпион РКФ  ЭЛЬМ ДЕНДИ ЧАРЛЬЗ БОЙ

Йорки ЭЛЬМ ДЕНДИ

Наша  перспектива

bottom of page